Naturskolens værdier

Tårnby Naturskole tilbyder aktiviteter og ture i naturen, for dagplejen, samt alle daginstitutioner og folkeskoler, i Tårnby Kommune.

Naturskolens aktiviteter og ture er et supplement til alle fag, i henhold til Fælles Mål

Vores aktiviteter tager udgangspunkt i, at børnene/eleverne arbejder praktisk

Vi skaber rum for stemninger, følelser og sansning, der kan føre til personlige og konkrete førstehånds-oplevelser. Undervisningen er desuden tilrettelagt, så den understøtter en udvikling af børn og elevers sociale kompetencer

Vi sørger for at sætte konkrete oplevelser, ord og begreber på abstrakte læringsbegreber.

Vi afholder alle aktiviteter ud fra disse læringsværdier uanset alder/klassetrin.

Vi opfordrer jer til at arbejde med emnet jagt udover dagen, og hjælper jeres gerne med at finde interessante vinkler. I kan evt. også gentage turen med jeres børns perspektiv på